Hem > Om

Ola Widin

Kanin Design består av en person – Ola Widin – som jobbar med att göra IT-system och andra tekniska produkter enklare för användarna att använda och förstå. Jag gör det genom att:

 • Ta fram användarinformation om produkten - som hjälper användaren att förstå hur man använder den.

 • Utforma användarupplevelsen av produkten - så att användaren ska slippa lära sig så mycket om hur produkten fungerar innan den kan användas.

Användarinformation

Som teknikinformatör skriver jag användarinstruktioner och gör de lätta för användarna att ta till sig. Jag har tagit fram bland annat:

 • Manualer och online-hjälp

 • Systemadministratörsguider och underhållsinstruktioner

 • Programmeringsguider och API-beskrivningar

 • Produktinformation, som produktbeskrivningar och datablad

 • Kursmaterial

Jag gör också strukturering och målgruppsanpassning av användarinformation, både för ny och befintlig användarinformation. Om så behövs gör jag användar- och uppgiftsanalyser för att kartlägga användarnas behov av information.

Jag jobbar med både text, illustrationer och layout. Lite exempel på vad jag gjort tidigare hittar du under Skryt.

Användarupplevelse

Som användbarhetsexpert hjälper jag till att göra produkterna enklare för användarna att använda och förstå sig på.

 • Användargränssnittsdesign - gör UI-mockuper och deltar i prototyputveckling

 • Utvärderar användargränssnitt och mockuper

 • Designar systemtjänster

 • Gör användar- och uppgiftsanalyser

 • Skriver personas och scenarion

 • Samlar och analyserar användarkrav

Kanin Design

Kanin Design startades 2003, och har sedan dess har jag skrivit manualer och utformat användargränssnitt till SICKs Machine Vision-produkter, skrivit manualer åt Biltema, uppdaterat produktdatablad åt NAF, m.m. Innan Kanin Design fanns hann jag jobba med teknikinformation och användbarhet i 10 år, sedan 1993.

Kanin Design finns i Linköping, men jobbar där det behövs.